SARR - Expertisecentrum Autisme - Team Volwassenen

De Sarr is een specialistisch autismeteam, onderdeel van Parnassia Bavo Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en bestaat uit vier teams: Jeugd (0-18 jaar), 2 Volwassenen, een in Rotterdam en een in Den Haag- (vanaf 18 jaar) en Onderwijs (geen leeftijdsgrens). De Sarr is HKZ gecertificeerd.

Zij houden zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autisme spectrum stoornis en hun omgeving. Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autisme spectrum stoornis en behandeling/begeleiding aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is. Zij werken boven-regionaal en hebben een hulpverleningsaanbod voor alle leeftijden en alle intelligentieniveaus.

Het is een tweedelijnsvoorziening, dit houdt in dat een cliënt eerst een verwijsbrief van de huisarts moet krijgen om door de Sarr geholpen te worden. MEE Rotterdam kan u helpen bij het invullen van aanmeldingsformulieren van de Sarr.

Lees meer op www.sarr.nl

Lees meer
De organisatie levert de onderstaande specifieke diensten. Kijk op het tabblad Algemeen voor een algemene omschrijving van de dienstverlening.
Je hebt gehoord dat je autisme hebt, maar was is dit nou precies? Hoe komt het dat je anders bent dan anderen? Zijn er meer mensen zoals jij die dezelfde problemen hebben? Wat zijn jouw talenten? Waarom… website dienst
Diagnostiek naar autisme bij volwassenen Aanbod In de intake wordt samen met u nagegaan of en er aanwijzingen zijn voor een autismespectrumstoornis. De intake fase bestaat uit enkele gesprekken. Tijdens… website dienst
Je hebt gehoord dat je autisme hebt, maar wat is dit nu precies? Hoe komt het dat jij anders bent dan anderen? Zijn er meer mensen zoals jij die dezelfde problemen hebben? Mensen met een autismespectrumstoornis… website dienst
Gedrag is impulsief wanneer we het doen zonder er eerst goed over na te denken. Impulsiviteit hoort bij de mens en is op zich ook zeker niet verkeerd. Toch kan impulsiviteit ook een probleem zijn. We praten… website dienst
Je hebt een vorm van autisme en je komt situaties tegen waar je graag met andere mensen, die een vergelijkbare stoornis hebben, over wilt praten. Om in contact te komen met andere personen met autisme… website dienst
Mindfulness kan je definiëren als: zonder te oordelen aandacht geven aan elk moment. Dit doe je met een houding van nieuwsgierigheid, mildheid en acceptatie naar alles dat zich voordoet. Je richt je aandacht… website dienst
Mensen met autisme hebben behoefte aan structuur: routine, regels en voorspelbaarheid geven houvast en veiligheid. Hiervan afwijken kan paniek en stress veroorzaken. Het komt regelmatig voor dat mensen… website dienst
In deze cursus komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met autisme bij adolescenten en volwassenen. Er zal informatie gegeven worden over algemene kenmerken, omgang met huisgenoten en familie… website dienst
Je partner heeft een vorm van autisme en je komt situaties tegen waarover je graag met andere mensen, die in een vergelijkbare situatie verkeren, wil praten. Om in contact te komen met andere partners… website dienst
Je hebt gehoord dat je autisme hebt, maar wat is dit nu precies? Hoe komt het dat jij anders bent dan anderen? Zijn er meer mensen zoals jij die dezelfde problemen hebben? Waarom…? Mensen met een autisme… website dienst
Sociale vaardigheden zijn nodig in elke situatie waarin je met mensen te maken krijgt. Deze vaardigheden helpen je om goed te kunnen reageren. Als je een autismespectrumstoornis hebt is dit vaak moeilijk… website dienst
Sociale vaardigheden zijn nodig in elke situatie waarin je met mensen te maken krijgt. Deze vaardigheden helpen je om goed te kunnen reageren. Als je een autismespectrumstoornis hebt is dit vaak moeilijk… website dienst
Probleemoplossende- en planningsvaardigheden zijn nodig in elke situatie waarin je taken uitvoert. Deze vaardigheden helpen je om de taak goed uit te voeren. Voor mensen met een autismespectrumstoornis… website dienst
Doelgroep
autisme
Leeftijd
18 jaar en ouder
Bezoekadres Oudedijk 76
3062 AG Rotterdam
Telefoon 088 3585500   
Fax 088 3584014
Website www.sarr.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door