Sarr - Expertisecentrum Autisme - Team Jeugd

De Sarr is een specialistisch autismeteam, onderdeel van Parnassia Bavo Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Sarr bestaat uit vier teams: Jeugd (0-21 jaar), twee teams Volwassenen (een in Rotterdam en een in Den Haag, vanaf 18 jaar) en Onderwijs (geen leeftijdsgrens). De Sarr is HKZ gecertificeerd.

Zij houden zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. Hulpverlening kan bestaan uit diagnostisch onderzoek naar een autismespectrumstoornis en behandeling/begeleiding aan personen bij wie deze diagnose reeds gesteld is. Zij werken bovenregionaal en hebben een hulpverleningsaanbod voor alle leeftijden en alle intelligentieniveaus.

Het is een tweedelijnsvoorziening, dit houdt in dat een cliënt eerst een verwijsbrief van de huisarts moet krijgen om door de Sarr geholpen te worden. MEE Rotterdam kan u helpen bij het invullen van aanmeldingsformulieren van de Sarr.

Lees meer op www.sarr.nl

Lees meer
De organisatie levert de onderstaande specifieke diensten. Kijk op het tabblad Algemeen voor een algemene omschrijving van de dienstverlening.
In de basiscursus autisme en onderwijs behandelen we het gedrag en denken van kinderen met een autisme spectrumstoornis. Aan de orde komen de pedagogische didactische principes die tot uw beschikking staan… website dienst
Autisme is een complexe handicap die ingrijpt op alle levensterreinen. Het bieden van begeleiding aan mensen met autisme vraagt een andere manier van waarnemen, denken en handelen. Specifieke kennis over… website dienst
Diagnostiek naar autisme bij kinderen en jongeren Aanbod - Doel Op basis van het onderzoek komen we tot de conclusie of er voldoende aanwijzingen zijn om een diagnose binnen het autismespectrum… website dienst
Cursus voor kinderen met een autismespectrum stoornis om voorbereid te zijn op de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Inhoud cursus In deze cursus komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken… website dienst
Voor veel jongeren met een autisme spectrum stoornis, die in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs zitten, is het lastig om een passende studiekeuze te maken. Daarnaast is het vaak onduidelijk… website dienst
De Jongeren Lotgenotencontactgroep is een groep die jongeren met een stoornis in het autisme spectrum met elkaar in contact brengt. Aanbod Tijdens bijeenkomsten worden met en door de jongeren situaties… website dienst
In deze cursus komen allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met autisme bij adolescenten en volwassenen. Er zal informatie gegeven worden over algemene kenmerken, omgang met huisgenoten en familie… website dienst
In de oudercursus wordt praktische en theoretische basiskennis gegeven over autisme en een verstandelijke beperking en over welke aanpassingen er in de opvoeding nodig zijn voor een kind met een autisme… website dienst
De oudertraining is een vervolgaanbod na de Oudercursus. In de Oudercursus heeft u informatie gekregen over wat autisme inhoudt en heeft u daarmee geleerd welke aanpassingen voor uw kind met een autisme… website dienst
In de oudertraining wordt met name aandacht besteedt aan opvoedingsproblemen die ouders van een kind met autisme en een verstandelijke beperking ervaren. De oudertraining is gericht op het aanleren van… website dienst
Nadat je hebt gehoord dat je kind een autisme spectrumstoornis heeft, heb je als ouder vaak veel vragen over wat dat nu precies is en hoe je daar mee om moet gaan. Het uitwisselen van ervaringen met andere… website dienst
In de E-health psycho-educatie autisme spectrumstoornissen cursus ‘Autisme: wat is dat?!?’ worden vragen rondom autisme beantwoord. Om hen een mogelijkheid te bieden om hier op in te gaan en om meer over… website dienst
In de E-health psycho-educatie autisme spectrumstoornissen cursus ‘Autisme: wat is dat?!?’ worden vragen rondom autisme beantwoord. Om hen een mogelijkheid te bieden om hier op in te gaan en om meer over… website dienst
Kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis hebben beperking in contact en communicatie. Hoewel het hierbij gaat om een levenslange handicap wordt via de psychomotorische therapie geprobeerd… website dienst
Kinderen en jongeren met autisme hebben een beperking in contact en communicatie. Via de sociale vaardigheidstraining wordt geprobeerd om kinderen en jongeren handvatten te geven voor interactie en communicatie… website dienst
Doelgroep
autisme
Leeftijd
0 tot 75 jaar
Bezoekadres Carnissesingel 51
3083JA Rotterdam
Telefoon 088 3585351   
Fax 088 3584136
Website www.sarr.nl
E-mail
Contactpersoon
Lees meer over...
Keurmerk
Kloppen de gegevens van deze organisatie niet (meer)? Geef een wijziging door